Ar verta registruotis PVM mokėtoju?

Internete galima rasti daug straipsnių bei diskusijų šia tema, tačiau ne visada jie yra pakankamai aiškūs ir išsamūs. Dažnai savanoriškai registruojamasi PVM mokėtoju vadovaujantis tik šiuo argumentu:

"Registruotis reikia, nes galima kažką (PVM) susigrąžinti"

Norėdami suteikti daugiau aiškumo, šiuo straipsniu pabandysime praktiškai išaiškinti kada reikia registruotis PVM mokėtoju bei kaip vyksta PVM susigrąžinimas kuomet Jūsų klientai:

 • yra PVM mokėtojai
 • nėra PVM mokėtojai

Pagrindiniai atvejai, kai registruotis PVM mokėtoju būtina:

 • kai per paskutinius 12 mėn. gautos (ar planuojamos gauti) pajamos iš veiklos didesnės už 45.000 Eur
 • kai per praėjusius ir einamuosius metus planuojate įsigyti prekių iš kitų valstybių narių už daugiau kaip 14.000 Eur
 • kiti atvejai apie kuriuos daugiau informacijos galima rasti Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) paruoštame leidinyje "Ar reikia registruotis pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju"


Klausimai, kuriuos reiktų apsvarstyti prieš registruojantis:

 1. Koks pajamų ir išlaidų santykis? Jei pajamos bus žymiai didesnės, nei sąnaudos, bet neviršys aukščiau nurodytų sumų, tuomet nepajusite PVM susigrąžinimo naudos. Apie tai daugiau skaitykite skiltyje "PVM susigrąžinimas".
 2. Ar didžioji Jūsų tiekėjų dalis yra PVM mokėtojai? Būdami PVM mokėtojų galėsite susigrąžinti už prekes sumokėtą PVM.
 3. Ar didžioji Jūsų klientų dalis yra PVM mokėtojai? Tai nėra tiesioginė nauda Jums, tačiau jei Jūsų klientai yra PVM mokėtojai, jie galės pasinaudoti PVM susigrąžinimo galimybe. Neretai tai tampa vienu iš kriterijų renkantis tiekėją.
 4. Ar įvertinote tai, jog įsiregistravus PVM mokėtoju gali padidėti Jūsų buhalterinės sąnaudos? Išlaidos buhalterijai dažniausiai padidėja dėl to, jog PVM mokėtojai kas mėnesį privalo pateikti nustatytos formos deklaracijas, atsiranda papildomi PVM mokesčio pavedimai VMI (tuo pačiu ir banko mokesčiai už pavedimus). Apie tai pasitarkite su savo buhalteriu!
 5. Ar įvertinote tai, jog įsiregistravus PVM mokėtoju Jūsų paslaugos bus brangesnės standartinio PVM tarifo dydžiu?
 6. Ar Jūsų konkurentai taip pat yra PVM mokėtojai?

Iš ko susideda PVM ir ne PVM mokėtojo galutinė kaina pateikiame praktiniu pavyzdžiu:

  Ne PVM mokėtojas PVM mokėtojas Pastabos
Prekės kaina, Eur 100,00 100,00 Ši suma lieka Jums
PVM (21%), Eur --- 21,00 Šią sumą sumokate VMI
Galutinė kaina klientui, Eur 100,00 121,00 Šią sumą sumoka klientai

Taigi, kuomet nesate PVM mokėtojas ir už savo prekę prašote 100 Eur. Pardavę prekę tiek ir gaunate.

Įsiregistravę PVM mokėtoju ir tam, kad už savo prekę gautumėte tiek pat, prie savo prekės kainos turite pridėti PVM (pvz. 21%). Taigi, kai Jūsų pirkėjas sumokės 121 Eur, šie pinigai pasidalins taip:

 • 100 Eur atgausite Jūs;
 • 21 Eur sumokėsite VMI.

PVM susigrąžinimas

PVM susigrąžinimas - tai VMI mokėtinos PVM sumos sumažinimas tiekėjams sumokėto PVM suma. Paprasčiau tariant, tarkim, kad per mėnesį:

 • pardavėte prekių už 121 Eur apmokestinamų 21% PVM tarifu. Iš šios sumos 21 Eur yra PVM suma, kurią turėtumėte sumokėti VMI
 • nusipirkote prekių iš PVM mokėtojo už 121 Eur apmokestinamų 21% PVM tarifu. Šioje sumoje PVM sudaro taip pat 21 Eur.

Mėnesio gale yra išvedamas skirtumas tarp pirkimo ir pardavimo PVM sumų, kurį turite pervesti VMI. Galimi atvejai:

 1. Pardavimų PVM = Pirkimų PVM sumai (kaip pavyzdyje). Tokiu atveju VMI mokėti nieko nereikia;
 2. Pardavimų PVM > Pirkimų PVM. Tokiu atveju VMI reikia sumokėti skirtumą. Pvz. 50 Eur (pardavimų PVM) - 20 Eur (pirkimų PVM) = 30 Eur (VMI pervedama suma)
 3. Pardavimų PVM < Pirkimų PVM. Toks atvejis susidaro tuomet, kai nusiperkate prekių už didesnę sumą, nei pardavėte pats. Tokiu atveju mokėti VMI nereikia, o susidariusi "PVM permoka" dalyvauja sekančio mėn. mokėtinos PVM sumos skaičiavime.

Taigi, PVM susigrąžinimas tiksliau turėtų vadintis PVM mokesčio tam tikros dalies nesumokėjimu VMI.

1 atvejis. Tiekėjas - ne PVM mokėtojas

Pardavimai, Eur/mėn.
Pirkimai, Eur/mėn.
Skirtumas, Eur Pastabos
Sumokėta suma, Eur 121,00 50,00
t.t. prekių kaina, Eur 100,00 50,00 50,00 Ši suma lieka Jums
t.t. PVM (21%), Eur 21,00 --- 21,00 Šią sumą sumokate VMI

2 atvejis. Tiekėjas - PVM mokėtojas

Pardavimai, Eur/mėn.
Pirkimai, Eur/mėn.
Skirtumas, Eur Pastabos
Sumokėta suma, Eur 121,00 60,50
t.t. prekių kaina, Eur 100,00 50,00 50,00 Ši suma lieka Jums
t.t. PVM (21%), Eur 21,00 10,50 10,50 Šią sumą sumokate VMI

3 atvejis. Esate PVM mokėtojas, tačiau nepatyrėte jokių išlaidų

Pardavimai, Eur/mėn.
Pirkimai, Eur/mėn.
Skirtumas, Eur Pastabos
Sumokėta suma, Eur 121,00 ---
t.t. prekių kaina, Eur 100,00 --- 100,00 Ši suma lieka Jums
t.t. PVM (21%), Eur 21,00 --- 21,00 Šią sumą sumokate VMI

Tikimės, kad šis straipsnis palengvins Jūsų apsisprendimą bei suteikė daugiau aiškumo. Jei turite pastabų / pageidavimų / komentarų, prašome kreiptis bendraisiais kontaktais.