ĮMONIŲ VEIKLOS / PROCESŲ OPTIMIZAVIMAS

Mūsų tikslas - išnaudojant šiuolaikines technologijas padaryti taip, kad Jūsų verslas būtų valdomas efektyviai bei mažiausiomis sąnaudomis.

Veiklos optimizavimas - tai procesas susidedantis iš šių etapų: 

1 etapas. Verslo procesų optimizacija

Tai esamų procesų analizė, beprasmių / neefektyvių procesų eliminavimas ir dokumentavimas.

Analizuodami veiklą bei teikdami pasiūlymus remiamės LEAN ir kitomis verslo procesų optimizavimo metodikomis. 

2 etapas. Verslo procesų automatizacija

Tai esamų ar naujai patobulintų procesų automatizavimas IT priemonėmis.

Procesų automatizavimo pavyzdžiai:

 • Standartinių dokumentų automatizuotas (be darbuotojo įsikišimo) formavimas pagal klientų pateiktus duomenis bei išsiuntimas nurodytu el. paštu:
  • komercinių pasiūlymų
  • standartinių sutarčių;
  • kt. standartinių dokumentų naudojančių kliento pateiktus ir / arba įmonėje sukauptus duomenis.
 • Naujienlaiškių / pranešimų klientams siuntimas klientų sąrašui
 • Sąskaitų išrašymas bei automatizuotas išsiuntimas
 • Vidinių įmonės procesų / informacijos srautų automatizavimas (pvz. paslaugos teikimo etapų)
 • Įmonės veiklos rodiklių suvestinių vaizdavimas iš darbuotojų suvedamų duomenų

Visi šie optimizacijos pavyzdžiai sutaupys Jūsų darbuotojų laiką bei eliminuos galimas klaidas.

Pateikite mums savo procesą ir mes pasiūlysime kaip jį optimizuoti bei automatizuoti!